Ο Δήμος Φυλής, με την πρωτοβουλία του αυτή, δημιουργεί την απαραίτητη υποδομή στο Δήμο για την αξιοποίηση του μοντέλου της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι βασισμένη σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω μιας σειράς Διαδραστικών Μαθημάτων, να βελτιώσετε από τον χώρο σας οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τις γνώσεις σας.

 

Τα πιο δημοφιλή μαθήματα

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για Windows 7 και Office 2010
Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για Windows 7 και Office 2010
Chris Liossis
2 Ψήφοι | 14583 Επισκέψεις | Μέση τιμή 5/5 | Η ψήφος σας [?]

Περιγραφή Μετάβαση στο μάθημα

Marketing Τροφίμων
Marketing Τροφίμων
Chris Liossis
1 Ψήφος | 177 Επισκέψεις | Μέση τιμή 5/5 | Η ψήφος σας [?]

Περιγραφή Μετάβαση στο μάθημα